urunkat137.jpg
 

Yangın Algılama Şartnamesi

  

 

AKILLI ADRESLENEBİLİR  

YANGIN ALGILAMA ve İHBAR SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

(Şubat, 2014)

 

 GENEL  

1-    Bu teknik şartname uygulanacak olan yangın algılama ve ihbar sisteminin genel teknik özelliklerini belirlemek için hazırlanmıştır.  Söz konusu sistemlerde yangın algılama ve kontrol teknolojilerinin ulaşmış olduğu en ileri seviyeleri temsil eden ve uluslararası sertifikasyona sahip ürünlerin kullanılması istenmektedir.  Şartnamenin genelinde tercih edilen özellikler belirtilmiştir, bu özellikleri sağlayamayan değişik ürünler teklif edilmeyecektir.

2-    Sistem uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.  Teklif edilecek tüm malzemeler NFPA, EN54, BS, DIN, NEN 2535 ve NBNS21-100 vb. standartlardan en az birine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Sistem bileşenleri ayrıca Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşların herhangi birinden alınan CPD sertifikasına sahip olacaktır.  Üretici firmanın ISO 9001 kalite belgesi olacaktır.

3-    Yangın algılama sisteminde kullanılacak tüm ekipmanların (yangın alarm paneli, dedektör, yangın butonu ve giriş/çıkış modülleri) EN54-13 sistem sertifikasyonuna sahip olması gerekmektedir.

4-    Bu şartname kapsamında yapılacak imalatların bünyesine girecek bütün malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Malzeme üzerinde kırık, çatlak ve deformasyon gibi kusurlar bulunmayacaktır.

5-    Sistem hem tasarım hem de işletiminde esneklik ve kolaylık sağlamak için dünyada geliştirilen son teknoloji olan (intelligent) akıllı adreslenebilir, mikroişlemci tabanlı yangın algılama ve denetleme teçhizatlarından oluşacaktır. Sistem tasarımının kolay bir şekilde uygulanması ve projenin tüm gereklerini sağlayabilmesi için modüler bir yapıya sahip olmalıdır.

6-    Sistem en hızlı ve doğru algılama tespiti sağlayacak şekilde tasarlanacak böylece olası yangının yeri hızlı bir şekilde merkezi santral veya santraller aracılığı ile yazılı ve sesli olarak bina sakinlerinin ve yetkililerin yangın tehlikesine karşı bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Eşzamanlı olarak, sistem yangın senaryosuna uygun olarak; asansör, havalandırma, yangın kapıları, elektrik sistemleri kontrolleri gibi tüm yardımcı otomasyon işlevlerini olay ve sonuç gereklerine göre sağlayabilecektir.

7-    Sistem tasarımda her bir yangın paneli birbirinden bağımsız çalışabileceği gibi, paneller birbirlerine bağlanarak network oluşturulabilecek ve herhangi bir panel üzerinden diğer panellerin de izlenmesi ve kontrol edilmesine imkan tanınacaktır.

8-    Üretici veya ürün sağlayıcı firmanın, kurulacak Intelligent adresli yangın algılama sisteminin işletme verimi ve sürekliliği için gerekli olan, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından verilen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olması gereklidir.

9-    Sistem;

a.    Akıllı Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü,

b.    Akıllı Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü, 7 kısımlı ekran/göstergeli

c.    Akıllı Adreslenebilir Isı Artış ve Sabit Sıcaklık Dedektörü,

d.    Akıllı Adreslenebilir Kombine (Optik duman+ Isı) Dedektörü,

e.    Dedektör Tabanları,

f.     Sirenli Dedektör Tabanı,

g.    Adreslenebilir Yangın Alarm Butonları,

h.    Adreslenebilir Harici Yangın Alarm Butonları,

i.      Adreslenebilir Giriş Modülü,

j.     Adreslenebilir Çoklu Giriş ve Çıkış Modülü,

k.    Loop İzolatör Modülü,

l.      Adreslenebilir Bölge İzleme Modülü,

m.  Adreslenebilir Loop Beslemeli Siren,

n.    Konvansiyonel Siren,

o.    Konvansiyonel Siren ve Flaşör,

p.    Konvansiyonel Flaşör,

q.    Optik Işın Duman Dedektörü

r.     Konvansiyonel Gazlı Söndürme Kontrol Paneli

s.    Bütün bunların bağlı olduğu merkezi RS232, RS485 veya TCP/IP network bağlantısını destekleyen adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelinden meydana gelecektir.   

 

AKILLI ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM KONTROL PANELİ  

Yangın alarm paneli modüler yapıda, yüzey montaja uygun olacak tipte olup, panelin ön yüzünde açılıp kapanabilen ve gerektiğinde boyanabilen menteşeli bir kapak ve kapak üzerinde sisteme kumanda eden butonlar bulunacaktır. Panel üzerinde sistemin durumu hakkında bilgi veren ışıklı uyarılar ve grafik tabanlı LCD ekran bulunacaktır.

Adreslenebilir yangın alarm paneli her bir loop hattına (çevrime) toplam 128 adet (dedektör ve modül)  adresli cihaz bağlanabilmelidir. Dedektör, buton ve saha kontrol modüllerine farklı bir adres verilebilmelidir. Panel istenildiğinde 1, 2 ve 4 loop kapasiteli seçilebilmeli ve 64 nokta ve 256 loop birbiri ile peer to peer network çalışabilmelidir. 2 nokta arasındaki mesafe en fazla 1.2 km’ye kadar çıkabilmelidir.

Yangın alarm paneli üzerinde genel alarm ve genel arıza çıkışlarının yanında 2 adet serbest programlanabilen giriş olmalıdır. Girişlerden herhangi biri uzaktan paneli resetlemek için konfigüre edilebilmelidir.

Bir yangın alarm panelinde 256 adet yangın bölgesi programlanabilecektir. Yangın bölgesi, sadece tek bir yangın paneline bağlı cihazlardan oluşabileceği gibi ağdaki diğer panellere bağlı cihazları da kapsayabilir. Böylece toplam programlanabilecek yangın bölge sayısı en fazla 2048 olabilmektedir.

Adreslenebilir yangın alarm paneli mikroprosesör kontrollü programlanabilir yapıya sahip olacaktır. Kontrol panelinin programlanması aşağıdaki yöntemlerle olabilmelidir.

a.    Doğrudan panel üzerindeki kullanıcı ara yüzü

b.    USB bağlantısı

c.    Yangın alarm paneline bağlı bir PC

d.    Uzaktan TCP/IP üzerinden

Panel program bilgileri istenildiğinde panel üzerindeki USB portlar aracılığı ile yedeklenebilecek ve herhangi bir zamanda bilgisayar bağlantısına gerek duymaksızın tekrar panele geri yüklenebilecektir.

Panele yetkili personelin dışında gereksiz müdahalelerin yapılmasına engel olması amacı ile sistemi açma-kapama, kontrol panelinde kullanıcı müdahaleleri (Alarm Susturma, Reset, Buzzer susturma) şifre korumalı olacaktır. Operatör yetki seviyeleri en az 3 farklı şekilde birbirinden ayrılabilmelidir. Farklı kullanıcı adı ve şifreye sahip en az 20 farklı kullanıcı tanımlanabilmelidir.

Yangın alarm paneli üzerinde bulunan siren çıkışları kablo kopukluğu ve kısa devre durumlarına karşı süpervize olmalıdır. Aynı zamanda siren çıkışlarında Class A bağlantı yapmak mümkün olmalıdır.

Yangın alarm paneli çoklu mikro işlemcili sistemler gibi davranarak CPU’nun arızalanması durumunda fail-safe ya da degraded moda geçerek, bir alarm durumunda binada bulunanları uyarıp tahliye etmeyi gerçekleştirecektir.

Akıllı adresli yangın alarm paneli, sisteme bağlı olan akıllı adresli dedektörlerden, akıllı adresli yangın alarm butonlarından ve saha modüllerinden gelen tüm komutları yangın senaryosuna uygun olarak yönlendirecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Santralin loop hattı mesafesi 1.5 mm2 kesitli kablo için 2.000 metreye kadar çıkabilecek yapıda olmalıdır. Olması gereken loop mesafesi ve kablo kesiti sisteme özel tasarım programı kullanılarak hesaplanmalıdır.

Yangın alarm kontrol panelinden sistemin çalışması detaylı olarak izlenebilecektir. Kontrol Panelinde bulunan buzzer ile yangın, arıza ve durum bilgileri sesli olarak duyurulacaktır. LCD ekran üzerinde dedektör ve buton alarmları farklı birer simge ile gösterilecektir. Böylece farklı cihaz alarmları birbirinden ayırt edilebilecektir. Aynı şekilde gece ve gündüz modları da LCD ekran üzerinde farklı birer simgeyle gösterilecek ve panel hangi modda ise LCD ekran üzerinde o moda ait simge görüntülenecektir. LCD ana ekran üzerinde alarmdaki bölge sayısı, sistemdeki arıza sayısı ve sistemdeki durum bilgisi sayısı görünebilecektir. LCD ekran üzerinde her zaman otomatik olarak en önemli önceliğe sahip olay gösterilecektir. Alarm durumunda LCD ekran üzerinde panel numarası, loop numarası, cihaz adresi, bölge numarası, bölge ismi ve cihaz ismi görüntülenecektir.

Yangın alarm paneli menüsü ve kullanıcı ara yüzü Türkçe olmalıdır. Diğer diller arasında geçiş panel LCD ekranı üzerinde tanımlanmış özel bir tuşla yapılabilmelidir. Panel kullanıcı ara yüzü gerektiği durumlarda desteklenen diğer diller ile değiştirilebilmelidir.

Yangın alarm paneli, alarm - arıza ve durum bilgilerini ayırt edebilmek için farklı buzzer tonu ile bildirmelidir. Alarm bilgisi sürekli ton ile bildirilmelidir.

Yangın alarm paneli dahili güç kaynağı 18Ah’e kadar batarya şarj edebilmelidir.

Yangın alarm paneli akü şarj birimi ile ilgili aşağıdaki durumları süpervize etmeli ve bunlarla ilgili noktaları panel LCD ekranı üzerinde göstermelidir.

a.    Akü yüksek direnç arızası

b.    Akü arızası

c.    Akü bağlı değil

d.    Akü kısa devre

e.    Akü yüksek ısı

f.     Akü yüksek gerilim

g.    Akü düşük gerilim

 Yangın alarm paneli aşağıdaki noktaları kullanıcı ara yüzü üzerinde ayrı bir LED ile gösterecektir.

a.    Panel besleme ve akü şarj gerilimi normal

b.    Test

c.    Devre dışı

d.    Genel arıza

e.    Alarm

f.     Siren devrede

g.    Panel buzzer susturuldu

h.    Panel kullanıcı seviyesi 2,3 ya da 4 işletme modu

i.      Güç kaynağı arıza

j.     Toprak arızası

k.    Düşük akü şarjı

l.      Sistem hatası

m.  Siren gecikme devrede

n.    Siren hattı arızası

Akıllı adresli yangın alarm paneli her bir loop hattı üzerindeki algılama cihazlarını otomatik olarak tarayacaktır. Bu tarama sonrasında loop hattı üzerinde bulunan cihazlar tiplerine göre listelenecektir ve istenirse yapılandırma dosyasına eklenebilecektir.

Yangın alarm paneli işletme kodu (FW) güncellemesi ilave bir donanım değişikliğine ihtiyaç duyulmadan bir PC ile TCP/IP üzerinden ya da USB portundan taşınabilir bellek aracılığıyla yapılacaktır. Böylece yeni fonksiyonları destekleyen işletme kodları kolayca mevcut yangın panellerine yüklenecektir.

Yangın alarm paneli ya da tekrarlayıcı panel üzerine, 40 tane yangın bölgesinin alarm ve arıza LED leri ile bölgenin yerini belirten yazının yazılabileceği alanı da (45mm x 9mm) içinde barındıran bölge göstergeci takılabilecektir.

Yangın alarm paneli en az 300 adet çıkış grubunu desteklemelidir.

Yangın alarm panelinde VE – VEYA kapılarla tasarlanan en az 200 temel lojik kuralları tanımlanabilmelidir.

Yangın alarm sisteminin tek bir kişi tarafından test edilmesini sağlayacak şekilde kontrol panelinde bir test fonksiyonu bulunacaktır. (One man walk test)

 Ağ üzerindeki panellerin tarih ve saatlerini senkronize etmek mümkün olacaktır. Eğer panel tarih ve saati ayarlanmamışsa, panelde bununla ilgili bir durum bilgisi oluşacaktır.

Yangın alarm paneline bağlı tüm loop hatları açık devre ve kısa devre durumları için süpervize edilmelidir. Açık devrenin + uçta mı, - uçta mı yoksa her 2 uçta mı olduğunun bilgisini sistem vermelidir.

Algılama hatları bir çevrim (LOOP) halinde tesis edilecektir. Algılama hatları Class B ya da Class A olarak yapılandırılabilecektir. Bu nedenle algılama hatlarında bir açık devre olması halinde dahi iki yönlü bir haberleşme ile sistem çalışmaya devam edecektir. Her loop hattı için panelde akım sınırlı 2 adet süpervize siren çıkışı bulunacaktır. İlave gelebilecek cihazlar için panelde bir adet 24V DC yardımcı çıkış bulunacaktır. Bu yardımcı çıkış, konvansiyonel cihazların beslenmesi için kullanılması durumunda panel reset tuşu ile reset edilebilir şekilde ayarlanmalıdır.

Yangın alarm paneli alarm ve arıza durumları dışında LCD ekran üzerinde durum bilgilerini de verebilecektir. Aşağıdaki olaylar LCD ekranda durum bilgisi olarak görünecektir. Bu durum bilgileri sonucunda panel dahili buzzer aktivasyonu isteğe bağlı olacaktır.

a.    Devre dışı bırakılmış ya da teste alınmış cihaz ya da bölge

b.    Yapılandırılmamış cihazlar

c.    Aktif olan girişler

d.    Aktif olan çıkış grupları

e.    Cihaz sınırını aşan looplar ve noktalar

f.     Siren çıkışları için programlanmış gecikme

Yangın alarm paneli 9999 kronolojik olayı hafızasında tutabilecektir. Bu günlük dosyasını panel üzerindeki USB portuyla taşınabilir belleğe kayıt edebilmek mümkün olmalıdır. Günlük dosyasında aşağıdaki durumlar kayıt altına alınacaktır.

a.    Test edilmiş cihaz

b.    Devre dışı bırakılan cihaz

c.    Devre dışı ya da etkin duruma getirilmiş siren

d.    Loop üzerinde tespit edilmiş ancak yapılandırılmamış cihaz

e.    Giriş ya da çıkış aktivasyonu

f.     Yangın ağına yeni dahil edilmiş panel

g.    Yangın ağında loop sayısı sınırının aşılması

Yangın alarm paneli kendi başına çalışabildiği gibi büyük dağıtılmış sistemlerde RS485 haberleşme portu sayesinde en fazla 32 adet adresli yangın alarm santrali, tekrarlama paneli network sistemi ile birbirine bağlanabilmelidir. Bu hatta istenildiğinde konvansiyonel kontrol panelleri de bağlanabilmeli ve tüm sistem bir network altında çalışabilmelidir.

Yangın alarm panelinde haftanın her günü için farklı gece ve gündüz modu zaman aralığı tanımlanabilecektir. Gece ve gündüz modunda farklı dedektör algılama hassasiyetleri ayarlanabileceği gibi farklı gecikme süreleri de ayarlamak mümkün olacaktır.

Cihazların adreslerini, mahal isimlerini ve en son 9999 olay panel hafızasında tutulmalı ve bu veriler kesinlikle kaybolmamalıdır. Program önceden yapılıp panele bilgisayarın haberleşme portu üzerinden kolayca aktarılabilmeli veya kontrol paneli üzerinden programlama yapılmasına izin vermelidir.

Yangın alarm paneli en az 4 kullanıcıya e-posta aracılığıyla bilgilendirme gönderebilmelidir.

Yangın alarm paneli üzerindeki yerleşik seri portlar aracılığıyla bağlantı yapılabilecek harici yazıcı desteğine sahip olmalıdır.

Panel EN54-2 ve EN54-4 standartlarına uygun olmalı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşların herhangi birinden alınan CPD sertifikasına sahip olmalıdır. Ayrıca WEEE / RoHS uyumlulukları olmalıdır.  

 

AKILLI ADRESLENEBİLİR OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ  

1-   Fotoelektrik (optik) duman dedektörleri içten yavaş yanma, PVC yanması gibi görülebilir dumanları  algılayabilmeye uygun yapıda olmalıdır.

2-    Dedektörler yanıp sönen dahili LED ışık kaynağı ve bir fotosel sensör kullanarak ışık saçan tipte olmalıdır.

3-    Dedektör, dumanın ışığın kırılma prensibine göre çalışmalıdır ve mikroişlemci tabanlı olmalıdır.

4-    Dedektörler değişik uygulama alanlarına göre farklı alarm parametrelerine ve farklı algılama seviyelerine göre ayarlanabilmelidir.

5-    Dedektör sensörü sahada değiştirilebilen ve tek kullanımlık optik bir çembere sahip olmalıdır. Bu sayede, sahada hızlı bir şekilde kirli bir dedektöre servis verilebilecektir.

6-    Dedektör, standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamalıdır.

7-    Dedektör ve dedektör tabanlarının yapısı kirli beyaz renkte ve yanmaz ABS plastikten yapılmış özellikte olmalıdır.  

8-    Dedektör çevresi tümüyle neme ve küfe karşı korunaklı olmalıdır. Duman giriş noktaları korozyona dirençli gaz sayesinde toz ve böcek girişlerine karşı korunaklı olmalıdır. Dedektörün yerine monte edildiğinde sıkı ve sızdırmaz bir şekilde oturması için bir kilit mekanizması bulunmalıdır. Tabanı ile en yüksek 50 x 100 mm çap değerini aşmamalıdır. 

9-    Dedektör 12 metre yüksekliğe kadar 100 metrekarelik alanı koruyabilecek kapasitede olmalıdır.

10-   Dedektör çalışması için gerekli çevre şartları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

•   Çalışma Sıcaklığı  -10°C ile +70°C aralığı (buzlanma olmamalı)

•   Nem                  0% ile 95% bağıl nem aralığı

•   Rüzgar               etkilenmemelidir.  

•   Koruma Sınıfı      IP 43 giriş koruma sınıfına sahip olmalıdır.   

11-   Dedektörler standart tabanlar ile birlikte kullanılabilmeli, istenildiğinde bu tabanlar yerine izolatörlü, sirenli, toprak bağlantılı gibi farklı taban seçenekleri de bulunmalıdır.

12-   Dedektörler üzerinde remote led çıkışı seçeneği bulunmalıdır. İstenildiğinde asma tavan vb. uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan Remote Led Göstergeler ilgili dedektörlere bağlanabilmelidir.

13-   Dedektör üzerinde hatta bağlı ve çalışırlılığını, alarm durumunu gösteren led indikatörler bulunmalıdır.

14-   Dedektörler uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.  Teklif edilecek tüm malzemeler EN-54-7 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.

15-   Üretici firma ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmalıdır. 

 

AKILLI ADRESLENEBİLİR OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ – 7 Kısımlı Ekran/Göstergeli  

1-  Fotoelektrik (optik) duman dedektörleri içten yavaş yanma, PVC yanması gibi görülebilir dumanları algılayabilmeye uygun yapıda olmalıdır.

2-  Dedektörler yanıp sönen dahili LED ışık kaynağı ve bir fotosel sensör kullanarak ışık saçan tipte olmalıdır.

3- Dedektör üzerindeki 7 kısımlı ekran/gösterge üzerinden, panele giden ön-alarm, alarm, arıza,kirlilik ve test modu bilgileri izlenebilir.

4-    7 kısımlı ekran/göstergeli sensörlerde dahili bir özel anahtar bulunmalıdır. Bu özel anahtara dışarıdan bir mıknatıs yaklaştırılması durumunda sensör ekranı üzerinde , sensör adresi ile birlikte gerçek zamanlı duman yoğunluk değeri gözükecektir.  Gerçek zamanlı değer en az bir satırda iki kez gösterilmelidir. Bu imkan kontrol panelini normal çalışma modu dışında başka bir moda sokmadan her zaman mümkün olmalıdır.

5-  Dedektör, dumanın ışığın kırılma prensibine göre çalışmalıdır ve mikroişlemci tabanlı olmalıdır.

6-  Dedektörler değişik uygulama alanlarına göre farklı alarm parametrelerine ve farklı algılama seviyelerine göre ayarlanabilmelidir.

7-  Dedektör sensörü sahada değiştirilebilen ve tek kullanımlık optik bir çembere sahip olmalıdır. Bu sayede, sahada hızlı bir şekilde kirli bir dedektöre servis verilebilecektir.

8-  Dedektör, standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamalıdır.

9-  Dedektör ve dedektör tabanlarının yapısı kirli beyaz renkte ve yanmaz ABS plastikten yapılmış özellikte olmalıdır.

10- Dedektör çevresi tümüyle neme ve küfe karşı korunaklı olmalıdır. Duman giriş noktaları korozyona dirençli gaz sayesinde toz ve böcek girişlerine karşı korunaklı olmalıdır. Dedektörün yerine monte edildiğinde sıkı ve sızdırmaz bir şekilde oturması için bir kilit mekanizması bulunmalıdır. Tabanı ile en yüksek 50 x 100 mm çap değerini aşmamalıdır.

11- Dedektör 12 metre yüksekliğe kadar 100 metrekarelik alanı koruyabilecek kapasitede olmalıdır.

12- Dedektör çalışması için gerekli çevre şartları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

•   Çalışma Sıcaklığı  -10°C ile +70°C aralığı (buzlanma olmamalı)

•   Nem                  0% ile 95% bağıl nem aralığı

•   Rüzgar               etkilenmemelidir. 

•   Koruma Sınıfı      IP 43 giriş koruma sınıfına sahip olmalıdır.   

13- Dedektörler standart tabanlar ile birlikte kullanılabilmeli, istenildiğinde bu tabanlar yerine izolatörlü, sirenli, toprak bağlantılı gibi farklı taban seçenekleri de bulunmalıdır.

14- Dedektörler üzerinde remote led çıkışı seçeneği bulunmalıdır. İstenildiğinde asma tavan vb. uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan Remote Led Göstergeler ilgili dedektörlere bağlanabilmelidir.

15- Dedektörler uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.  Teklif edilecek tüm malzemeler EN54-7 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.  

16- Üretici firma ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.  

 

AKILLI ADRESLENEBİLİR ISI ARTIŞ VE SABİT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ  

1-    Dedektör mikroişlemci tabanlı olmalıdır.

2-    Dedektörler sabit sıcaklık değerinin aşımında alarm verebildikleri gibi, sıcaklık artış hızını da kontrol edebilmeli ve hızla artan sıcaklık değişimlerinde de alarm üretebilmelidir.

3-    Dedektör, standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamalıdır.

4-    Dedektör çevresi tümüyle neme ve küfe karşı korunaklı olmalıdır.  Dedektörün yerine monte edildiğinde sıkı ve sızdırmaz bir şekilde oturması için bir kilit mekanizması bulunmalıdır.

5-    Dedektör çalışması için gerekli çevre şartları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

•   Çalışma Sıcaklığı  -10°C ile +70°C aralığı (buzlanma olmamalı)

•   Nem                  0% ile 95% bağıl nem aralığı

•   Rüzgar               etkilenmemelidir.  

•   Koruma Sınıfı      IP 42 giriş koruma sınıfına sahip olmalıdır.   

6-    Dedektörler standart tabanlar ile birlikte kullanılabilmeli, istenildiğinde bu tabanlar yerine izolatörlü, sirenli, toprak bağlantılı gibi farklı taban seçenekleri de bulunmalıdır.

7-    Dedektörler üzerinde remote led çıkışı seçeneği bulunmalıdır. İstenildiğinde asma tavan vb. uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan Remote Led Göstergeler ilgili dedektörlere bağlanabilmelidir.

8-    Dedektör ve dedektör tabanlarının yapısı kirli beyaz renkte ve yanmaz ABS plastikten yapılmış özellikte olmalıdır.

9-    Dedektör çevresi tümüyle neme ve küfe karşı korunaklı olmalıdır. Duman giriş noktaları korozyona dirençli gaz sayesinde toz ve böcek girişlerine karşı korunaklı olmalıdır. Dedektörün yerine monte edildiğinde sıkı ve sızdırmaz bir şekilde oturması için bir kilit mekanizması bulunmalıdır. Tabanı ile en yüksek 50 x 100 mm çap değerini aşmamalıdır.

10- Dedektör 7,5 metre yüksekliğe kadar 50 metrekarelik alanı koruyabilecek kapasitede olmalıdır.

11- Dedektör üzerinde hatta bağlı ve çalışırlılığını, alarm durumunu gösteren led indikatörler bulunmalıdır.

12- Dedektörler uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.  Teklif edilecek tüm malzemeler EN54-5 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.  

13- Üretici firma ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmalıdır. 

 

AKILLI ADRESLENEBİLİR KOMBİNE (OPTİK DUMAN+ISI) DEDEKTÖR  

1-    Dedektör hem optik duman algılama sensörü hem de ısı algılaması için hem ısı artış hem de sabit sıcaklık ısı sensörlerine sahip olmalıdır. Dedektör mikroişlemci tabanlı olmalıdır.

2-    Dedektörler değişik uygulama alanlarına göre farklı alarm parametrelerine ve farklı algılama seviyelerine göre ayarlanabilmelidir.

3-    Dedektör sensörü sahada değiştirilebilen ve tek kullanımlık optik bir çembere sahip olmalıdır. Bu sayede, sahada hızlı bir şekilde kirli bir dedektöre servis verilebilecektir.

4-    Dedektör, standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamalıdır.

5-    Dedektör çevresi tümüyle neme ve küfe karşı korunaklı olmalıdır. Duman giriş noktaları korozyona dirençli gaz sayesinde toz ve böcek girişlerine karşı korunaklı olmalıdır. Dedektörün yerine monte edildiğinde sıkı ve sızdırmaz bir şekilde oturması için bir kilit mekanizması bulunmalıdır.

6-    Dedektör çalışması için gerekli çevre şartları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

•   Çalışma Sıcaklığı  -10°C ile +70°C aralığı (buzlanma olmamalı)

•   Nem                  0% ile 95% bağıl nem aralığı

•   Rüzgar               etkilenmemelidir.  

•   Koruma Sınıfı      IP 43 giriş koruma sınıfına sahip olmalıdır.   

7-    Dedektörler standart tabanlar ile birlikte kullanılabilmeli, istenildiğinde bu tabanlar yerine izolatörlü, sirenli, toprak bağlantılı gibi farklı taban seçenekleri de bulunmalıdır.

8-    Dedektörler üzerinde remote led çıkışı seçeneği bulunmalıdır. İstenildiğinde asma tavan vb. uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan Remote Led Göstergeler ilgili dedektörlere bağlanabilmelidir.

9-    Dedektör üzerinde hatta bağlı ve çalışırlılığını, alarm durumunu gösteren Led indikatörler bulunmalıdır.

10- Dedektör üzerindeki etiket üzerinden dedektörün üretim yılı tespit edilebilmelidir.

11- Dedektörler uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.  Teklif edilecek tüm malzemeler EN54-5 ve EN54-7 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.

12- Üretici firma ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.  

 

DEDEKTÖR TABANLARI (Standart, Derin Taban, İzolatör Taban)  

1-    Standart dedektör tabanı 5 kontaklı olup, sistemde kullanılacak olan tüm adresli dedektörler ile birlikte konvansiyonel dedektörlerde de kullanılabilecektir.

2-    Standart dedektör tabanlarında ilave olarak toprak bağlantı ucu bulunmalıdır.

3-    Standart dedektör tabanlarında ilave olarak uzak gösterge (remote indicator) bağlantısı bulunmalıdır.

4-    Dedektör tabanının çalışması için gerekli çevre şartları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

•   Çalışma Sıcaklığı  -10°C ile +70°C aralığı (buzlanma olmamalı)

•   Nem                  0% ile 95% bağıl nem aralığı  

•   Koruma Sınıfı      IP 30 giriş koruma sınıfına sahip olmalıdır.   

5-    Standart dedektör tabanının, istenildiğinde derin (deep) tabanlı modelleri teklif edilmelidir.

6-    Derin tabanlı dedektör tabanlarının hem arkadan hem de yandan kablo giriş kısımları bulunmalıdır.

7-    Derin tabanlı dedektör tabanları hem analog hem de konvansiyonel dedektörlerle uyumlu olmalıdır.

8-    İstenildiğinde izolatör tabanlı dedektör tabanı seçeneği bulunmalıdır. Dedektör tabanı içerisinde gömme olarak bulunan izolatör, yangın loop hattını kısa devrelere karşı koruyacaktır.  

 

SİRENLİ DEDEKTÖR TABANI  

1-    Sirenli dedektör tabanı entegre izolatörlü olup, sistemde kullanılacak olan tüm adresli dedektörler ile birlikte kullanılabilecektir.

2-    Sirenli dedektör tabanı üzerine dedektör takılarak veya ilave ekipmanla dedektörsüz de kullanılabilmelidir.

3-    Sirenli dedektör tabanında ilave olarak toprak bağlantı ucu bulunmalıdır.

4-    Sirenli dedektör tabanı üzerindeki dip-switch’ler ile adreslenip direk loop hattına dahil edilebilmelidir. Sirenli dedektör tabanı loop üzerinden beslenmeli, harici besleme gerektirmemelidir.

5-    Sirenli dedektör tabanının sireni seçilebilir 32 farklı ses tonuna sahip olmalıdır. Bu ses tonları çoklu seviye tahliyelerde en az üç farklı ses tonu olarak kullanılabilecektir.

6-    Sirenli dedektör tabanının üzerindeki dip-switch’lerle siren ses seviyesi ayarlanabilmelidir.

7-    Sirenli dedektör tabanları yangın alarm paneli tarafından kontrol edilen otomatik faz başlangıçlı senkronizasyona uyumlu olmalıdır.

8-    Sirenli dedektör tabanının üzerindeki entegre izolatörün aktif olması durumunda taban üzerindeki led sarı renkte yanarak uyarı verebilmelidir.

9-    Dedektör tabanının çalışması için gerekli çevre şartları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

•   Çalışma Sıcaklığı  -10°C ile +55°C aralığı

•   Nem                  5% ile 95% bağıl nem aralığı  

•   Koruma Sınıfı      IP 21 giriş koruma sınıfına sahip olmalıdır.   

 

ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU  

1-    Alarm butonu yanmaz, kırmızı polikarbonat plastikten imal edilmiş, kolaylıkla adreslenebilir dip switch mimarisinde olmalıdır.

2-    Adresli yangın alarm butonları sistemde el ile ikaz elemanı olarak çalışmalıdır.

3-    Cam kır – bas türde, kullanım esnasında her hangi bir yaralanmaya meydan vermeyecek ve üzerinde kullanma talimatı yer alan ince bir filmle kaplanmış cam olacaktır.

4-    Alarm butonu kasası sıva üstü ve sıva altı montaj imkanı vermelidir.

5-    Alarm butonu, yangın hattı üzerinden beslenebilmeli ayrıca bir harici beslemeye ihtiyaç duymamalıdır.

6-    Alarm butonu üzerinden test amaçlı bir düzenek bulunmalı, test süresince cam kırılmadan buton testi yapılabilmelidir.

7-    Alarm butonu üzerinde fonksiyon LEDi bulunmalı, buton fonksiyonları bu led üzerinden izlenebilmelidir.

8-    Alarm butonu çalışma sıcaklığı en az -10°C ile +70°C aralığında olmalıdır.

9-    Alarm butonu üzerindeki etiket vasıtasıyla butonun üretim yılı tespit edilebilmelidir.

10- Alarm butonu uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tüm malzemeler EN54-11 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.   

 

ADRESLENEBİLİR HARİCİ YANGIN ALARM BUTONU  

1-    Alarm butonu yanmaz, kırmızı polikarbonat plastikten imal edilmiş, kolaylıkla adreslenebilir dip switch mimarisinde olmalıdır.

2-    Adresli yangın alarm butonları sistemde el ile ikaz elemanı olarak çalışmalıdır.

3-    Cam kır – bas türde, kullanım esnasında her hangi bir yaralanmaya meydan vermeyecek ve üzerinde kullanma talimatı yer alan ince bir filmle kaplanmış cam olacaktır.

4-    Alarm butonu kasası sıva üstü ve sıva altı montaj imkanı vermelidir.

5-    Alarm butonu, yangın hattı üzerinden beslenebilmeli ayrıca bir harici beslemeye ihtiyaç duymamalıdır.

6-    Alarm butonu üzerinden test amaçlı bir düzenek bulunmalı, test süresince cam kırılmadan buton testi yapılabilmelidir.

7-    Alarm butonu üzerinde fonksiyon LEDi bulunmalı, buton fonksiyonları bu led üzerinden izlenebilmelidir.

8-    Alarm butonu çalışma sıcaklığı en az -10°C ile +70°C aralığında olmalıdır.

9-    Harici ortam kullanımlarına uygun olmalıdır. Koruma sınıfı en az IP67 olmalıdır.

10- Alarm butonu üzerindeki etiket vasıtasıyla butonun üretim yılı tespit edilebilmelidir.

11- Alarm butonu uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tüm malzemeler EN54-11 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.  

 

ADRESLENEBİLİR GİRİŞ (INPUT) MODÜLÜ  

1-    Sistemde bulunan ışın tipi dedektörlerin loop hattına bağlantısının, sahadan alınacak olan flow switch, basınçlandırma fanları, egzost fanları ve yangın kapılarının konumları gibi izleme noktalarının yangın kontrol paneli üzerinden takip edilebilmesi amacıyla kullanılacaktır.

2-    Giriş üniteleri adresli dedektörlerin bağlı olduğu yangın hattına bağlanabilecek ve gerekli enerjiyi bu hattan sağlayacaktır. Harici besleme gerektiren modüller kabul edilmeyecektir.

3-    Bütün girişler hat sonu direnci ile izlenebilecektir. Giriş modunu dirençli ya da dirençsiz seçebilmek mümkün olmalıdır.

4-    Besleme gerilimi 17-28 VDC aralığında olmalıdır.

5-    Giriş modülü tek giriş veya dört giriş şeklinde olmak üzere iki farklı tipte olmalıdır.

6-    Yangın hattı üzerindeki her giriş modülü tek bir adres almalıdır. Ama bununla beraber ayrı ayrı girişler için çalışma ve tanımlamalarına izin vermelidir.

7-    Giriş modülü normalde açık (NO) kontakları izleyebilmelidir.

8-    Giriş modülünün adreslemesi dip switch vasıtasıyla yapılmalıdır.

9-    Modül yüzey montaj kutusuyla birlikte temin edilmelidir.

10- Alarm durumunda modül üzerinde bulunan LED göstergesi sarı renkte yanmalıdır.  

11- Saha uygulamaları için minimum IP40 koruma sınıfına haiz olmalıdır.

12- Giriş modülü EN54-18 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.  

 

ADRESLENEBİLİR ÇOKLU GİRİŞ (INPUT) ve ÇIKIŞ (OUTPUT) MODÜLÜ 

1-    Girişler, sistemde bulunan ışın tipi dedektörlerin loop hattına bağlantısının, sahadan alınacak olan flow switch, basınçlandırma fanları, egzost fanları ve yangın kapılarının konumları gibi izleme noktalarının yangın kontrol paneli üzerinden takip edilebilmesi amacıyla kullanılacaktır.

2-    Çıkışlar, Sistemde bulunan havalandırma kontrolü, yangın kapıları, uyarı cihazlarının aktivasyonu ya da lokal sağlanan alarm cihazlarının aktivasyonu gibi noktaların yangın kontrol paneli üzerinden takip edilebilmesi amacıyla kullanılacaktır.

3-    Adresli çoklu giriş çıkış üniteleri adresli dedektörlerin bağlı olduğu yangın hattına bağlanabilecek ve gerekli enerjiyi bu hattan sağlayacaktır. Harici besleme gerektiren modüller kabul edilmeyecektir.

4-    Bütün girişler hat sonu direnci ile izlenebilecektir. Giriş modunu dirençli ya da dirençsiz seçebilmek mümkün olmalıdır.

5-    Besleme gerilimi 17-39 VDC aralığında olmalıdır.

6-    Röle kontak değeri en fazla 2A 30V DC olmalıdır.

7-    Bütün çıkışlar konum değiştirmeli röleler olmalıdır. Röleler yangın hattında harcanan akımı sınırlamak için manyetik kilitlemeli tipte olmalıdır.

8-    Çıkış modülü genel (C), normalde açık (NO) veya normalde kapalı (NC) kontaklara izin vermelidir.

9-    Giriş çıkış modülü şu tiplerde bulunabilmelidir:  

4 Giriş Modülü 

4 Giriş / 4 Çıkış Modülü 

2 Giriş / 1 Çıkış Modülü 

2 Giriş / 2 Çıkış Modülü 

10- Yangın hattı üzerindeki her giriş / çıkış modülü tek bir adres almalıdır. Ama bununla beraber ayrı ayrı giriş ve çıkışlar için çalışma ve tanımlamalarına izin vermelidir.

11- Giriş çıkış modülünün adreslemesi dip switch vasıtasıyla yapılmalıdır.

12- Modül yüzey montaj kutusuyla birlikte temin edilmelidir.

13- Alarm durumunda modül üzerinde bulunan LED göstergesi sarı renkte yanmalıdır.      

14- Saha uygulamaları için minimum IP40 koruma sınıfına haiz olmalıdır.

15- Röle çıkış modülü EN54-18 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.  

 

LOOP İZOLATÖR MODÜLÜ  

1-    Kısa devre olan yangın loop hattının belli bölümlerini izole etmek amacıyla kullanılacaktır. Veya aşırı yüklenme tespit edilen bölümleri loop hattından izole ederek sistemde bulunan diğer cihazların normal bir şekilde çalışmalarına devam etmesi amacıyla kullanılacaktır.

2-    Modül yangın loop hattı üzerinden beslenmelidir.

3-    İzolatör modülü üzerinde bulunan LED göstergesi sayesinde lokal olarak alarm durumu takip edilebilmelidir.

4-    Kısa devre ya da aşırı yüklenme durumu kalktığında modül otomatik olarak kendini resetleyebilmeli ve yalıtılan yangın hattı kısmının çalışabilirliğini sağlamalıdır.   

5-    Modül yüzey montaj kutusuyla birlikte temin edilmelidir.

6-    Saha uygulamaları için minimum IP55 koruma sınıfına haiz olmalıdır.

7-    Yönetmeliklere göre izolatör modülü iki ayrı zonu birbirinden ayırmalıdır ve iki izolatör modülü arasında 32’den fazla cihaz konulmamalıdır.

8-    İzolatör modülü EN54-17 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.  

 

ADRESLENEBİLİR BÖLGE (ZONE) İZLEME MODÜLÜ  

1-    Adreslenebilir bölge izleme modülü, konvansiyonel yangın bölgesini izlemek amacıyla kullanılacaktır. Konvansiyonel bölge ile yangın loop hattı arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır.

2-    İzlenen bölgeye en fazla 20 adet konvansiyonel cihaz bağlanabilmelidir.

3-    Giriş üniteleri adresli dedektörlerin bağlı olduğu yangın hattına bağlanabilecek ve gerekli enerjiyi bu hattan sağlayacaktır.

4-    Besleme gerilimi 18-39 VDC aralığında olmalıdır.

5-    Bölge izleme modülünün adreslemesi dip switch vasıtasıyla yapılmalıdır.

6-    Yangın hattı üzerindeki her bölge (zone) izleme modülü tek bir adres almalıdır.

7-    Modül yüzey montaj kutusuyla birlikte temin edilmelidir.

8-    Modül üzerinde bulunan LED göstergesi sayesinde lokal olarak alarm ve haberleşme durumları takip edilebilmelidir.   

9-    Saha uygulamaları için minimum IP40 koruma sınıfına haiz olmalıdır.

10- Bölge izleme modülü EN54-18 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.

 

SİREN KONTROL MODÜLÜ  

11- Siren kontrol modülü alarm zilleri, sirenleri, komaları ve flaşör lambalarını aktive etmek için kullanılacaktır.

12- Modül 24V DC gerilimde en az 1 A alarm akımını anahtarlayabilecektir.

13- Modül, siren hattındaki kopuklukları da bir hat sonu direnci vasıtasıyla denetleyecek ve hat kopukluklarını kontrol paneline bildirebilecektir.

14- Üzerinde alarm ve arıza durumunu gösterir LED olacaktır.

15- Siren kontrol modülü EN54-18 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.
 

ADRESLENEBİLİR LOOP BESLEMELİ SİREN FLAŞÖR  

1-    Yangın ya da tahliye durumlarını bina içerisindeki insanlara sesli ve görsel bir şekilde bildirmek amacıyla kullanılacaktır.

2-    Doğrudan yangın loop hattına bağlanabilmelidir. Yangın kontrol paneli ile siren arasındaki haberleşme dijital olarak sağlanacaktır.

3-    Beslemesi yangın loop hattı üzerinden sağlanabilmelidir.

4-    Siren flaşör tabanı ile birlikte gelmelidir. Siren flaşör tabanındaki delikler sayesinde montaj edilebilmelidir. Siren flaşör tabanına montajı kolay bir şekilde elle çevirip oturtularak yapılabilmelidir.

5-    Montaj kolaylığı için arka ya da yan taraftan kablo giriş yerleri bulunmalıdır.

6-    Dahili ortam kullanımı için dizayn edilmiş olmalıdır.

7-    Siren flaşör kısmı yangın loop hattında adreslenebilecektir. Tamamıyla ve sadece yangın kontrol paneli tarafından kontrol edilecektir.

8-    Siren flaşör tabanı ve siren flaşör modül kısmı kırmızı veya beyaz renk olmalıdır.

9-    Ses çıkış şiddeti, siren tabanı açı ve kullanıcı uzaklığına bağlı olarak bir metre mesafede 97db(A)olmalıdır.

10- Siren flaşör 32 farklı seçilebilir ses tonuna sahip olmalıdır. 

11- Siren flaşör adreslemesi dip switch vasıtasıyla yapılmalıdır. 

12- Siren flaşör CPD onayına haiz olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir. 

 

ADRESLENEBİLİR LOOP BESLEMELİ SİREN  

1-    Yangın ya da tahliye durumlarını bina içerisindeki insanlara sesli bir şekilde bildirmek amacıyla kullanılacaktır.

2-    Doğrudan yangın loop hattına bağlanabilmelidir. Yangın kontrol paneli ile siren arasındaki haberleşme dijital olarak sağlanacaktır.

3-    Beslemesi yangın loop hattı üzerinden sağlanabilmelidir.

4-    Siren tabanı ile birlikte gelmelidir. Siren tabanındaki delikler sayesinde montaj edilebilmelidir. Siren tabanına montajı kolay bir şekilde elle çevirip oturtularak yapılabilmelidir.

5-    Montaj kolaylığı için arka ya da yan taraftan kablo giriş yerleri bulunmalıdır.

6-    Dahili ortam kullanımı için dizayn edilmiş olmalıdır.

7-    Siren kısmı yangın loop hattında. Tamamıyla ve sadece yangın kontrol paneli tarafından kontrol edilecektir.

8-    Siren tabanı ve siren modül kısmı kırmızı veya beyaz renk olmalıdır.

9-    Ses çıkış şiddeti, siren tabanı açı ve kullanıcı uzaklığına bağlı olarak bir metre mesafede 97db(A)olmalıdır.

10- Siren 32 farklı seçilebilir ses tonuna sahip olmalıdır.

11- Siren adreslemesi dip switch vasıtasıyla yapılmalıdır.

12- Siren CPD onayına haiz olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir. 

 

KONVANSİYONEL SİREN  

1-    Yangın ya da tahliye durumlarını, bina içerisindeki insanlara sesli bir şekilde bildirmek amacıyla kullanılacaktır.

2-    Siren tabanı yapısı, kolay kurulum ve hızlı bakım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilikçi bir dizayna sahip olmalıdır.

3-    Siren darbeye dayanıklı, sağlam polikarbonat maddeden imal edilmiş olmalıdır.

4-    Siren, tabanı ile birlikte gelmelidir. Tüm elektriksel bağlantılar taban içerisinde bulunmalıdır. Siren tabana kolayca oturabilen ve istendiğinde kilitlenebilen yapıda olmalı ve sirenin değişimi ya da çıkarılması kolay bir şekilde yapılabilmelidir.

5-    32 adet farklı ses tonu seçilebilir olmalıdır. Ses tonları kurulum esnasında switch ayarları vasıtasıyla seçilecektir. İstenirse ikinci bir ses tonu eklemek mümkün olmalıdır.

6-    İhtiyaç duyulan renk gereksinimlerine göre, sirenin kırmızı ya da beyaz renk seçenekleri bulunmalıdır.

7-    Her renk siren modeli için hem sığ hem de derin taban seçenekleri bulunmalıdır.

8-    Derin tabanlı siren modelinin koruma sınıfı en az IP65 olmalı ve harici ortamlarda kullanılabilmelidir.  

9-  Ses çıkış şiddeti, siren tabanı açı ve kullanıcı uzaklığına bağlı olarak bir metre mesafede 94db(A)-106dB(A) aralığında ayarlanabilmelidir.

10- Ses ayarı siren üzerindeki potansiyometre tarafından yapılmalıdır. 

11- Siren çalışması için gerekli çalışma sıcaklık aralığı en az -25°C ile +70°C arasında olmalıdır.

12- Projede oluşabilecek ihtiyaçlara göre, kurcalamaya karşı koruması bulunan siren modeli bir opsiyon olarak bulunmalıdır.

13- Düşük akım tüketimine sahip olmalıdır. Bu değer en çok 4 mA ile 41 mA aralığında olmalıdır.

14- Sirenler CPD onayına haiz olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.  

 

KONVANSİYONEL SİREN ve FLAŞÖR  

1-    Yangın ya da tahliye durumlarını, bina içerisindeki insanlara sesli ve görsel bir şekilde bildirmek amacıyla kullanılacaktır.

2-    Siren ve Flaşör taban yapısı, kolay kurulum ve hızlı bakım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilikçi bir dizayna sahip olmalıdır.

3-    Siren ve Flaşör darbeye dayanıklı, sağlam polikarbonat maddeden imal edilmiş olmalıdır.

4-    Siren ve Flaşör, tabanı ile birlikte gelmelidir. Tüm elektriksel bağlantılar taban içerisinde bulunmalıdır. Siren ve Flaşör tabana kolayca oturabilen ve istendiğinde kurcalamaya karşı korunaklı, kilitlenebilen yapıda olmalı ve siren ve flaşör değişimi ya da çıkarılması kolay bir şekilde yapılabilmelidir.

5-    Siren için 32 adet farklı ses tonu seçilebilir olmalıdır. Ses tonları kurulum esnasında switch ayarları vasıtasıyla seçilecektir. İstenirse ikinci bir ses tonu eklemek mümkün olmalıdır.

6-    Flaşör, bir dakikada en az 60 kere yanıp sönebilmelidir.

7-    İhtiyaç duyulan renk gereksinimlerine göre, siren ve flaşörün kırmızı ya da beyaz renk seçenekleri bulunmalıdır. Lens kırmızı olmalıdır.

8-    Her renk siren ve flaşör modeli için hem sığ hem de derin taban seçenekleri bulunmalıdır.

9-    Derin tabanlı siren modelinin koruma sınıfı en az IP65 olmalı ve harici ortamlarda kullanılabilmelidir. 

10- Ses çıkış şiddeti, siren tabanı açı ve kullanıcı uzaklığına bağlı olarak bir metre mesafede 94db(A)-106dB(A) aralığında ayarlanabilmelidir.

11- Ses ayarı siren üzerindeki potansiyometre tarafından yapılmalıdır. 

12- Siren ve flaşör çalışması için gerekli çalışma sıcaklık aralığı en az -25°C ile +70°C arasında olmalıdır.

13- Projede oluşabilecek ihtiyaçlara göre, kurcalamaya karşı koruması bulunan siren ve flaşör modeli bir opsiyon olarak bulunmalıdır.

14- Dahili ortam kullanımı için dizayn edilmiş olmalıdır.

15- Siren ve flaşör yarı saydam bir muhafazaya sahip olmalıdır, bu sayede daha geniş lens alanı olup, ışık dağılımı daha fazla olacaktır.

16- Siren ve flaşör düşük akım tüketimine sahip olmalıdır. Bu değerler siren için en çok 4 mA ile 41 mA aralığında, flaşör için en fazla 5 mA olmalıdır.

17- Sirenler CPD onayına haiz olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir. 

 

KONVANSİYONEL FLAŞÖR  

1-    Yangın ya da tahliye durumlarını, bina içerisindeki insanlara görsel bir şekilde bildirmek amacıyla kullanılacaktır.

2-    Flaşör taban yapısı, kolay kurulum ve hızlı bakım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilikçi bir dizayna sahip olmalıdır.

3-    Flaşör darbeye dayanıklı, sağlam polikarbonat maddeden imal edilmiş olmalıdır.

4-    Flaşör, tabanı ile birlikte gelmelidir. Tüm elektriksel bağlantılar taban içerisinde bulunmalıdır. Flaşör tabana kolayca oturabilen ve istendiğinde kurcalamaya karşı korunaklı, kilitlenebilen yapıda olmalı ve flaşör değişimi ya da çıkarılması kolay bir şekilde yapılabilmelidir.

5-    Flaşör, bir dakikada en az 60 kere yanıp sönebilmelidir.

6-    İhtiyaç duyulan renk gereksinimlerine göre, flaşörün kırmızı, sarı ya da şeffaf lens renk seçenekleri bulunmalıdır. Flaşör tabanı beyaz olmalıdır.

7-    Hem dahili hem de harici ortam kullanımı için dizayn edilmiş olmalıdır.

8-    Flaşörün koruma sınıfı en az IP65 olmalıdır.  

9-    Flaşörün çalışması için gerekli çalışma sıcaklık aralığı en az -25°C ile +40°C arasında olmalıdır.

10- Sirenler CPD onayına haiz olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.  

 

OPTİK IŞIN DUMAN DEDEKTÖRÜ  

1-    Optik ışın duman dedektörü bir iletici ünite, bir alıcı ünite ve bir kontrol ünitesi içermelidir.

2-    Her iletici ünite infrared ışını alıcı ünite üzerine göndermelidir.

3-    Her alıcı ünite gelen sinyali analiz etmeli ve duman tespit etmesi halinde alarm sinyalini kontrol ünitesine göndermelidir.

4-    Kontrol ünitesi bütün sistemin tek bir yerden kontrolü için ışın dedektörlerinin tüm ayarlarını yapabilmelidir.

5-    Işın dedektörü direk loop hattına bağlanabilmelidir.

6-    Normal durumlarda normalde açık, alarm durumunda normalde kapalı röle kontağı gönderebilmelidir.

7-    Alarm ve arıza bilgilerini direk loop hattı üzerinden ilave izleme modülüne ihtiyaç duymadan gönderebilmelidir.

8-    Ünite 24 VDC kaynak geriliminde çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Sağlanan gerilim 17 V’a düşse bile ünite çalışmaya devam edebilmelidir.

9-    Işın dedektörü 9 metreden 100 metreye kadar etkili olabilmelidir ve algılama genişliği ışının orta noktasından her iki tarafına doğru 7.6 metreye kadar etkili olabilmelidir.

10- Ünite toz birikmeleri, parça eskimeleri (yıllanması) ve sıcaklık değişimlerine karşı kendini kontrol edebilme fonksiyonu ve otomatik kompanzasyon sağlayabilmelidir.  

11- Işın dedektörleri birçok farklı şekilde olabilmelidir: ayrı iletici ve ayrı alıcı üniteler olabilmeli, yansıtıcı versiyonları olabilmeli, yansıtıcıları kullanarak 100 metre menzili yanında 50 metrelik menzili de sağlayabilmelidir.  

 

KONVANSİYONEL GAZLI SÖNDÜRME KONTROL PANELİ  

1-  Gazlı söndürme ile ilgili uygulamalar için kullanılacaktır.

2-  Tek bir gazlı söndürme bölgesini kontrol edecektir.

3-  Her bir söndürme bölgesi iki farklı yangın bölgesinden meydana gelmelidir. Ayrıca söndürme panelinin 2 adet yangın algılama bölgesi seçeneği de bulunmalıdır.

4-  Söndürme paneli, kolay kurulum ve hızlı bakım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilikçi bir dizayna sahip olmalıdır.

5-  Söndürme kontrol paneli sekiz farklı modda çalışabilmelidir.

6-  Farklı üreticilerin konvansiyonel dedektörleri ile de çalışabilmelidir.

7-  Söndürme ve alarm kontrolleri ile ilgili tüm giriş ve çıkışlar süpervize olmalıdır.

8-  Süpervize girişler en az aşağıdaki maddeleri kapsamalıdır;

a.    Algılama bölgeleri

b.    Kapı izleme

c.    Söndürme tüpü sızıntısı

d.    Hata

e.    Akış ve basınç anahtarı izlemesi

f.     Manuel söndürme başlat, durdur, iptal

g.    Manuel/otomatik söndürme mod seçimi

12- Süpervize çıkışlar en az aşağıdaki maddeleri kapsamalıdır;

a.    Selenoid ve hidroteknik

b.    Siren bir ve iki

c.    Uyarı, tahliye ve tüp boşaldı işaretleri

13- Ayrıca panel üzerinde yangın ve hata röle çıkışları ile 24 VDC resetlenebilir ve itfaiye çıkışları bulunmalıdır.

14- Opsiyonel dörtlü kuru kontak röle modülü ve opsiyonel dörtlü süpervize röle çıkış modülleri bulunmalıdır.

15- Opsiyonel röle modülleri ilavesi, bağımsız, konfigüre edilebilen, süpervize ve kuru kontak röle çıkışlarına izin verecektir. Bu çıkışlar yangın kapıları, havalandırma kesme ve yangın perdeleri tetikleyicileri ile ilişkilendirilebilecektir.

16- Söndürme paneli üzerinde kullanıcı ara yüzü için aşağıda belirtilen LED’ler bulunmalıdır;

a.    Genel/bölge yangın LEDleri

b.    Genel/bölge hata LEDleri

c.    Bakım LEDi

d.    Hata dönüş LEDi

e.    Güç hata LEDi

f.     Sistem hata LEDi

g.    Servis dışı LEDi

h.    Güç LEDi

i.      Genel devre dışı LEDi

j.     Test LEDi

k.    Manuel mod LEDi

l.      Çağırma butonu başla LEDi (hata)

m.  Boşaltma LEDi

n.    Söndürme aktif LEDi

o.    Söndürme hata/devre dışı LEDi

p.    Çağırma butonu durdur LEDleri (aktif/hata)

q.    Çağırma butonu iptal LEDleri (aktif/hata)

r.     Gaz basınç LEDleri (aktif/hata)

s.    Gaz akış LEDleri (aktif/hata)

t.     Kapı izleme LEDleri (aktif/hata)

u.    İtfaiye erteleme LEDi

v.    İtfaiye başla LEDleri (aktif/hata)

w.   Siren 1 dur LEDleri (aktif/hata)

x.    Siren 2 dur LEDleri (aktif/hata)

y.    Siren sustur LEDi

z.    Reset LEDi

aa. Yardımcı devre dışı LEDi

bb. Uyarı işareti hata LEDi

cc.  Tahliye işareti hata LEDi

dd. Boşaltma işareti hata LEDi  

17- Söndürme paneli üzerinde kullanıcı ara yüzü için aşağıda belirtilen butonlar bulunmalıdır;

a.    Bölge butonları (Z1,Z2,Z3)

b.    Söndürme butonu devre dışı

c.    Test butonu

d.    Buton devre dışı (genel)

e.    Siren 1 durdur butonu

f.     Siren 2 durdur butonu

g.    İtfaiye başlat butonu

h.    İtfaiye durdur butonu

i.      Siren sustur butonu

j.     Reset butonu

k.    Kullanıcı butonu (seviye 1 / seviye 2)  

18- Söndürme paneli çalışma sıcaklık aralığı en az -5°C ile +40°C arasında olmalıdır.

19- İki farklı kullanıcı seviyesi tanımlanabilmelidir.

20- Söndürme kontrol panelinin tek bir kişi tarafından test edilmesini sağlayacak test fonksiyonu bulunacaktır. (One man walk test)

21- Söndürme paneli güç kaynağı ile birlikte gelmelidir.

22- Söndürme paneli koruma sınıfı en az IP30 olmalıdır.

23- Beyaz renkli söndürme iptal butonu bağlanabilmelidir. Buton panel ile aynı üreticiye sahip olmalıdır.

24- Sarı renkli söndürme başlat butonu bağlanabilmelidir. Buton panel ile aynı üreticiye sahip olmalıdır.

25- Mavi renkli söndürme durdur butonu bağlanabilmelidir. Buton panel ile aynı üreticiye sahip olmalıdır.   

26- Söndürme paneli EN54-2, EN54-4 ve EN12094-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu durum onay sertifikaları ile belgelendirilebilmelidir.


 

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Keşif Çizelgesi

Ürün Kodu

Ürün Açıklaması

Adet

Birim
Fiyat ($)

Toplam 
Fiyat ($)

Akıllı Adreslenebilir Yangın Kontrol Paneli

 

Adreslenebilir Yangın Kontrol Paneli - 1 looplu, Türkçe Kullanıcı Arayüzlü

 

 

 

 

Adreslenebilir Yangın Kontrol Paneli - 2 looplu, Türkçe Kullanıcı Arayüzlü

 

 

 

 

Adreslenebilir Tekrarlayıcı Panel, Türkçe Kullaanıcı Arayüzlü

 

 

 

 

Panel Aksesuarı - Network Kartı

 

 

 

 

Panel Aksesuarı - 2'li Loop Genişleme Kartı

 

 

 

 

Panel Aksesuarı - 20 Zonlu LED Gösterge

 

 

 

 

Panel Aksesuarı - 40 Zonlu LED Gösterge

 

 

 

Akıllı Adreslenebilir Dedektör ve Aksesuarları

 

Akıllı Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü

 

 

 

 

Akıllı Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü – 7 Kısımlı Ekran/Göstergeli

 

 

 

 

 

 

 

 

Akıllı Adreslenebilir Kombine (Optik Duman + Isı) Dedektörü

 

 

 

 

Akıllı Adreslenebilir Isı Artış ve Sabit Sıcaklık Dedektörü

 

 

 

 

Standart Dedektör Tabanı, 5 kontaklı

 

 

 

 

İzolatörlü Dedektör Tabanı, 5 kontaklı

 

 

 

 

Asma tavan vb uygulamar için Uzak gösterge LEDi

 

 

 

Kanal Tipi Dedektör Muhafazası ve Aksesuarları

 

Kanal Tipi Dedektör Muhafazası, 600 mm örnekleme borusu dahil

 

 

 

 

İlave örnekleme borusu, 1500 mm

 

 

 

 

Düzensiz kanallar için montaj aparatı

 

 

 

Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu

 

Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu, Kırmızı, Yüzey Montaj, Cam dahil

 

 

 

 

Adreslenebilir Harici Ortam Yangın Alarm Butonu, Kırmızı, Yüzey Montaj, Cam dahil, IP67

 

 

 

Adreslenebilir Giriş, Çıkış ve Kontrol Modülleri

 

Adreslenebilir Bölge İzleme Modülü

 

 

 

 

Adreslenebilir  Tek Giriş Modülü

 

 

 

 

Adreslenebilir Dörtlü Giriş Modülü

 

 

 

 

Adreslenebilir İki giriş Bir Çıkış Modülü

 

 

 

 

Adreslenebilir İki Giriş İki Çıkış Modülü

 

 

 

 

Adreslenebilir Dört Giriş Dört Çıkış Modülü

 

 

 

 

Loop İzolatör Modülü

 

 

 

Uyarı Cihazları

 

Siren, Çoklu Ton, Sığ Tabanlı, Kırmızı

 

 

 

 

Siren, Çoklu Ton, Derin Tabanlı, IP65, Kırmızı

 

 

 

 

Siren/Flaşör, Çoklu Ton, Sığ Tabanlı, Kırmızı

 

 

 

 

Siren,/Flaşör, Çoklu Ton, Derin Tabanlı, IP65, Kırmızı

 

 

 

 

Flaşör, Beyaz taban, Kırmızı lens

 

 

 

 

Adreslenebilir Loop Beslemeli Siren Flaşör

 

 

 

 

Adreslenebilir Loop Beslemeli Siren

 

 

 

 

Konvansiyonel Gazlı Söndürme Kontrol Paneli

 

Konvansiyonel Gazlı Söndürme Kontrol Paneli

 

 

 

 

Söndürme Kontrol Paneli için Röle Modülü

 

 

 

 

Söndürme Kontrol Paneli için Süpervize Röle Modülü

 

 

 

 

Söndürme İptal Çağırma Butonu, Beyaz Renkli, Yüzey Montaj, Resetlenebilir Koruma Kapaklı

 

 

 

 

Yüzey Montaj Kutusu, Beyaz Renkli, Konnektörsüz

 

 

 

 

Söndürme Boşaltma Çağırma Butonu, Sarı Renkli, Yüzey Montaj, Resetlenebilir Koruma Kapaklı

 

 

 

 

Yüzey Montaj Kutusu, Sarı Renkli, Konnektörsüz

 

 

 

 

Söndürme Durdur Çağırma Butonu, Mavi Renkli, Yüzey Montaj, Resetlenebilir Koruma Kapaklı

 

 

 

 

Yüzey Montaj Kutusu, Mavi Renkli, Konnektörsüz

 

 

 

 

Çağırma Butonu Camı, (10 lu paket)

 

 

 

Karbonmonoksit (CO) Algılama Kontrol Paneli

 

Karbonmonsit Algılama Kontrol Paneli - 2 Zonlu

 

 

 

 

Karbonmonsit Algılama Kontrol Paneli - 4 Zonlu

 

 

 

 

Karbonmonoksit Dedektörü

 

 

 

Optik Işın Duman Dedektörü

 

Analog Adreslenebilir Işın Dedektörü - 50 m

 

 

 

 

Analog Adreslenebilir Işın Dedektörü - 100 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam ($)

 

 

UTC Adresli Yangın Algılama Paneli
UTC Adresli Dedektörler
UTC Adresli Yangın Uyarı Butonu
UTC Adresli Modüller
UTC Adresli Tekrarlama Panelleri
Tüm Hakları Saklıdır © 2011 AE Bina Teknolojileri
Tasarım Ankara Rehberi  | Yayınlama Ankara Hosting